Köpvillkor

Köpvillkor

Vi tar ut en trängselavgift om 50kr per dygn för cyklar som inte hämtas ut innan 18:00 samma dag som meddelande ges om att den är färdig – så länge inget annat överenskommits.
I fall att meddelande om att cykeln är färdig ges efter 16:00 så kan cykeln hämtas innan 18:00 nästkommande dygn utan att trängselavgift debiteras.
We will charge a congestion fee at the rate of 50 sek per day for any bike that is not collected by 18:00 the same day that notice has been given of its completion – unless otherwise agreed upon.
In the case that the notice of completion is sent after 16:00 the bike can be collected by 18:00 the next day and no congestion fee will be charged.